Goos Geursen

Mijn werkterrein ligt op het kruispunt van organisatie-strategie, coaching, training, marketing en communicatie. Wat ik doe lijkt eigenlijk nergens op. Het is een benadering die dwars door bestaande afdelingen, disciplines etc. heengaat en alles verbindt.
Mijn projecten voor klanten kunnen met veel disciplines tegelijk te maken hebben: HRM, organisatie-ontwikkeling, management development, interne communicatie, marketing, externe communicatie, project management, opleiding, business development.
Ik vertrek vanuit een vraag, een kans, een probleem of een droom. Bijvoorbeeld een identiteitsvraag, een cultuurvraag, een communicatie- of innovatieproject,  een actueel thema, zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, of het verbeteren van de dialoog. Zie ook mijn domeinen
(onder visie en werkwijze).

Processen gaan wat mij betreft voor structuren. 
Ik help organisaties – dus mensen - hun drijvende en verbindende krachten te her-kennen. Via weinig woorden (theorie) en veel daden (ervaringen). Kleinschalig of grootschalig. Ik laat die krachten opbloeien vanuit het werk in plaats van het nieuwe geloof per memo af te kondigen. Vaak is het nodig om de informele conversaties te bevorderen. Dit is dikwijls al voldoende om het nodige op gang te brengen. Ook kan ik projecten helpen opnieuw vorm te geven: meer organisch, minder mechanistisch. 

Ik faciliteer ook grootschalige bijeenkomsten (bijvoorbeeld Open Space), conceptontwikkeling voor veranderings-trajecten en voor het geheel van de organisatie (concepts that drive the business) en coaching. Ik werk veel en graag met professionele specialisten uit mijn netwerk. informele conversaties te bevorderen. Dat is dikwijls al voldoende om het nodige op gang te brengen..

 

 

Favoriete blog-artikelen