Uw en mijn bedrijvigheden

In mijn smederij van eenheden kan uit het sterkere geheel een nieuwe kwaliteit ontstaan.

De proeverij van essenties prikkelt de zin om vanuit de kern te gaan werken.

Een kwekerij van ideeën laat innovatietrajecten opbloeien.

Soms is een stokerij van onrust nodig om verandering te laten opborrelen.

De weverij van verbanden ontstaat ‘vanzelf’ met een sterk concept als wandkleed.

Ik heb talloze invalshoeken voor verhalen in mijn makerij van praatjes.

Na de branderij van verlangens staan ze weer te popelen om het te gaan doen.

De zinvolle tegenhanger van zoeken naar klinische zekerheden is toverij van magie.

Als je geen opvattingen kunt bedenken probeer dan eens de dromerij van visie.

De brouwerij van leven, is dat niet waar we allemaal naar verlangen?

De kansenmakerij is niet alleen een workshop waarin we problemen transformeren tot kansen, maar ook een levens- en werkhouding (voor kenners: Solution Focus).

Concrete vragen waar ik mee aan de slag kan gaan:

• Wat zou je nog meer uit ‘een heidag’ kunnen halen?
• Welke
barrières
zijn er op de weg naar sterkere gehelen?
• Welke
routines
durf je los te laten?
• Hoeveel
zelfhelend vermogen
heeft de organisatie?
• Welke ruimte is er om anders te denken en te
creëren
?
• Hoe sterk kunnen visie, identiteit of
passie
bloeien?
• Welk thema kan een
'wauw'-project
worden?
• Wat is de
verhouding
tussen presteren, leren en spelen?
• Hoe merk je dat je van je
klanten
houdt?
• Hoe oprecht is de
communicatie
naar buiten?
• Welke
verantwoordelijkheid
pak je voor mens, dier en aarde?
• Wat is de
essentie
, kernkwaliteit of diepere laag?
• Hoe maken we de stap van mechanistisch naar
organisch denken
?
• Welke
wereld heb je uitgevonden? En welke wil je gaan uitvinden?

Ik pin mezelf niet vast op een bepaalde methode of truc. Afhankelijk van de problematiek kies ik samen met de klant de aanpak.
Dat kan zijn: een goed gesprek, aanwezigheid on-the-job, een training, een sessie of traject vanuit een concept, open space bijeenkomst, een wandeling, een game, een kunstwerk, een energie-reading …

Soms ontstaat de aanpak tijdens een sessie 'vanzelf'.
In mijn netwerk zitten veel specialisten die eventueel delen dieper kunnen uitwerken.

project-herontwerp

Bestaande, klassiek ingerichte projecten (lineair gepland, via regels en structuren bestuurd, met vaste doelen, etc.) die niet de gewenste voortgang vertonen, kunnen onder mijn begeleiding worden omgevormd naar meer organisch werkende projecten (meer verweven met andere onderdelen, toekomstgerichter, praktischer, etc.). Vaak is dit voor de betrokkenen een interessant leerproces, dat overigens niet zonder schrammen verloopt. Toch zijn er meestal al snel resultaten te zien. Eén zo'n project kan dan als voorbeeld dienen voor andere trajecten.

Voorbeeld: de manier waarop een klant een bedrijf aan het werk zet (klassieke briefing etc.) kan vaak veel co-creatiever worden georganiseerd, met nieuwe manieren van overleg, sterkere betrokkenheid en vruchtbare terugkoppeling.

Ander voorbeeld: in plaats van een traditioneel marketingplan kunnen we spannend en uitdagend co-creatieproces maken, met alle partijen erbij.

 

Favoriete blog-artikelen