Visie en werkwijze.

Visies kun je formuleren op verschillende niveaus van abstractie.

In Het nieuwe denken heb ik mijn 'organische visie' als abstractie geprobeerd te symboliseren en kort te beschrijven. Wie op dit niveau meer wil lezen kan hierover een manuscript bestellen via e-mail. Zie onder het hoofdstuk boeken.

Ik hou het meest van (deel)visies, die gaan over bepaalde thema's of toepassingsgebieden. Die zijn meestal concreter.

Ik heb er een aantal uitgewerkt in visievisuals:

Van het MT is een deelvisie op interne communicatie

Natuurlijk zegt iets over de manier waarop we veranderingen kunnen beschouwen

Weekendtraining stelt de effectiviteit van veelgebruikte trainingen aan de orde

Domeinen is een kijk op de manier waarop we verschijnselen indelen; daar zet ik een andere naast.

 

 

Favoriete blog-artikelen